....ta a'limul a'nil islam....

....ta a'limul a'nil islam....
usroti jannati...

Monday, April 26, 2010

"Allah menjawab AL-FATIHAH kita"

Dari 'Ubaidah bin shamit r.a,Rasulullah telah bersabda:"Tidak sah solat seseorang yang tidak membaca surah AL-FATIHAH".

Riwayat dari Abu Hurairah pula,rasulullah telah bersabda:"Sesiapa yang tidak membaca AL-FATIHAH di dalam solat,maka solatnya itu tidak sempurna.(Rasulullah telah mengulangi kenyataan ini sebanyak 3 kali)".

Lalu sahabat bertanya kepada Abu Hurairah:"Bagaimana pula kalau kami mengikut imam?".Jawab Abu Hurairah:"Bacalah perlahan-lahan.Kerana aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

Bahawa Allah berfirman:"Solat itu aku bagi 2 iaitu antara-KU dan hamba-KU.Untuk hamba-KU ialah apa yang dimintanya...

Apabila hamba-KU mengucapkan:Alhamdulillahi rabbil 'alamin(segala puji tertentu bagi allah,tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam)
AKU menjawab:hamdani 'abdi(hambaku memujiku)

Apabila hamba-KU mengucapkan:Arrahmanirrahim(Yang maha pengasih lagi maha penyanyang)
AKU menjawab:'Atsna alayya 'abdi(hambaku menyanjungiku)

Apabila hamba-KU mengucapkan:Maliki yaumiddin(Maha penguasa hari kemudian)
AKU menjawab:Majjadani abdi(hambaku mengagungkanku)

Apabila hamba-KU mengucapkan:iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in(kepda engkau kami menyembah dan kepada engkau kami minta pertolongan)AKU menjawab:Hadza bayni wa bayna abdi,wali abdi wa saala(inilah bahagianku dan bahagian hambaku yg dimintanya)

Apabila hamba-KU mengucapkan:Ihdinash siratal mustaqim,siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhaalin(pimpinlah kami ke jalan yang lurus,yakni jalan yang tidak engkau murkai dan tidak pula jalan orang yang sesat)
AKU menjawab:Hadza li abdi,wali 'abdi ma saala(inilah bahagian hambaku,untuk apa yang dimintanya)

itulah semua jawapan allah apabila setiap kali kita membaca AL-FATIHAH.Membuktikan hikmah pentingnya ummul kitab ini dalam solat kita,kerana itulah rasulullah menekankan surah AL-FATIHAH kepada ummatnya...

JAGAILAH PEMBACAAN AL-FATIHAHMU....

KERANA IA MERUPAKAN TUNJANG BAGI KESEMPURANAAN PENEMUANMU DENGAN ALLAH...

WALLAHU A'LAM..

No comments:

Post a Comment